Bangladesh

Bangladesh er et attraktivt marked for danske produktionsvirksomheder.  Når Bangladesh i 2026 bliver fjernet fra FN’s liste over mindst udviklede lande, afspejler det to årtier med økonomisk vækst på over 7 pct, hvilket gør det til et af de hurtigst voksende økonomier i verden.

Samhandel mellem Danmark og Bangladesh

Danmarks eksport til Bangladesh er en voksende del af landets internationale handelsforbindelser, drevet af Bangladeshs økonomiske vækst og industrialisering.  Mange danske virksomheder oplever udfordringer i forsøget på at indtræde på det bengalske marked. Mulighederne er talrige, men det er kulturforskellene også. De mange udfordringer og faldgrubber gør det vanskeligt at etablere sig og finde de rette fabrikker, løsninger og samarbejdspartnere, især med EU’s øgede krav til bæredygtig produktion og arbejdsforhold.

Dansk eksport til Bangladesh

Danmark eksporterer typisk følgende til Bangladesh:

  • Maskiner og mekanisk udstyr: Dette omfatter industrimaskiner, landbrugsmaskiner og udstyr til tekstilindustrien, som er en af Bangladeshs vigtigste sektorer.
  • Medicinsk og farmaceutisk udstyr: Danmark eksporterer medicinsk teknologi og farmaceutiske produkter, der støtter Bangladeshs voksende sundhedssektor.
  • Fødevarer: Danske fødevarer, herunder mejeriprodukter og specialprodukter, finder også vej til det bangladeshiske marked.
  • Kemikalier og kemiske produkter: Dette inkluderer både industrielle kemikalier og farmaceutiske produkter.
  • Grøn teknologi og vedvarende energi: Danmark eksporterer også løsninger inden for vedvarende energi og miljøteknologi, hvilket er vigtigt i forbindelse med Bangladeshs fokus på bæredygtig udvikling.