New Zealand

New Zealand er kendt som en af de mest klimaførende nationer i verden. Eksempelvis vil landet plante 100 millioner nye træer hvert år. De har allerede forbudt al offshore olieudvinding og har desuden en særdeles skrap lovgivning, der beskytter deres grundvand mod landbrugets udledninger.

Samhandel mellem Danmark og New Zealand

Danmark og New Zealand har et godt handelsforhold.  Danmark og New Zealand har et stærkt samarbejde inden for bæredygtig udvikling, grøn energi og teknologi. Begge lande deler en interesse i at fremme miljøvenlige løsninger og innovative teknologier.

Dansk eksport til New Zealand

Danmark eksporterer typisk følgende til New Zealand: 

  • Medicinalvarer og farmaceutiske produkter: Ligesom i mange andre lande er danske medicinalvarer og farmaceutiske produkter en betydelig del af eksporten til New Zealand.
  • Maskiner og mekanisk udstyr: Dette inkluderer industrimaskiner, landbrugsmaskiner og andet mekanisk udstyr, som bruges i forskellige sektorer i New Zealand.
  • Kemi- og kemiske produkter: Herunder kemikalier til industrielle formål samt specialkemikalier.
  • Fødevareprodukter: Danmark eksporterer også fødevarer, herunder mejeriprodukter, ingredienser og forarbejdede fødevarer, til New Zealand.
  • Vindenergi og miljøteknologi: Bæredygtige løsninger og teknologi inden for vindenergi og miljø er også relevante eksportvarer.