Maldiverne

Økonomien er baseret på turisme og fiskeri, og den vigtigste eksportvare er tun. Maldiverne er i høj grad afhængig af fødevareimport, da landet har lidt agerjord. Derudover importerer øriget al brændstof og olie fra udlandet.

Samhandel mellem Danmark og Maldiverne

Danmarks eksport til Maldiverne er relativt begrænset sammenlignet med større handelspartnere, men der er stadig en række nøgleområder, hvor danske produkter og tjenester er relevante.  Derudover importerer øriget al brændstof og olie fra udlandet. Landet er meget interesseret i import af mere bæredygtige løsninger, til dels også for at minimere den betydelig import af brændstof og olie.Der er især muligheder for samarbejde inden for bæredygtig udvikling og miljøteknologi.

Dansk eksport til Maldiverne

Danmark eksporterer typisk følgende til  Maldiverne:

  • Maskiner og mekanisk udstyr: Dette kan omfatte forskellige typer af industrimaskiner og udstyr til bygge- og infrastruktursektorerne, som er vigtige for Maldivernes udvikling.
  • Medicinalvarer og farmaceutiske produkter: Danmark er kendt for sin farmaceutiske industri, og medicinske produkter udgør en væsentlig del af eksporten.
  • Miljøteknologi: Teknologier til vandbehandling, affaldshåndtering og bæredygtig energi er relevante for Maldiverne, som står over for miljømæssige udfordringer.
  • Fødevareprodukter: Eksport af fødevareprodukter og ingredienser, herunder mejeriprodukter og forarbejdede fødevarer.