Taiwan

Taiwan er kendt for sin teknologiske ekspertise, og landet investerer i forskning og udvikling af innovative løsninger til bæredygtighed, herunder smarte byer, grøn transport og energieffektive teknologier.

Generelt er Taiwan bevidst om behovet for at handle bæredygtigt og arbejder på tværs af sektorer for at opnå en mere bæredygtig og miljøvenlig udvikling. 

Samhandel mellem Danske og Taiwan

Taiwan har taget flere initiativer inden for bæredygtighed og miljøbeskyttelse for at adressere globale udfordringer som klimaforandringer og ressource knaphed.

Taiwan investerer betydeligt i udviklingen af vedvarende energikilder som solenergi og vindenergi. Taiwan har implementeret politikker og lovgivning for at reducere forurening og beskytte miljøet. Dette omfatter initiativer inden for affaldshåndtering, luft- og vandkvalitet samt beskyttelse af naturreservater og biodiversitet. Taiwan ønsker at fremmer cirkulær økonomi som et middel til at reducere ressourceforbrug og affaldsgenerering. Dette indebærer genanvendelse, genbrug og genbrug af materialer for at minimere affald og fremme en mere bæredygtig produktion og forbrugskultur.

Taiwan deltager aktivt i internationale initiativer og samarbejder med andre lande og organisationer om at tackle globale miljøudfordringer. 


Dansk eksport til Taiwan

Danmark eksporterer typisk følgende til Taiwan:

  • Medicinalvarer og farmaceutiske produkter: Danmark har en stærk farmaceutisk industri, og medicinske produkter er en betydelig del af eksporten til Taiwan.
  • Maskiner og mekanisk udstyr: Dette inkluderer industrimaskiner, produktionsudstyr og andet mekanisk udstyr, som bruges i forskellige sektorer i Taiwan.
  • Kemi- og kemiske produkter: Herunder kemikalier til industrielle formål samt specialkemikalier.
  • Fødevarer og landbrugsprodukter: Danmark eksporterer fødevarer, herunder mejeriprodukter og forarbejdede fødevarer, til Taiwan.
  • Vindenergi og miljøteknologi: Bæredygtige løsninger og teknologi inden for vindenergi og miljø er vigtige eksportvarer.
  • Teknologi og IT-løsninger: Danmark eksporterer også software, IT-tjenester og andre teknologiske løsninger.