Vietnam

Vietnam er et af de hurtigst voksende lande i verden, og landets økonomi har vist sig modstandsdygtig mod handelskrige, COVID-19 og usikre perioder. Samtidig er Vietnam et land i hastig social forandring. Købekraften vokser, og en middelklasse vokser frem, især i byerne. En middelklasse, der i stigende grad efterspørger udenlandske forbrugsvarer, og som i stigende grad gør Vietnam attraktiv som et marked.

Samhandel mellem Danmark og Vietnam

Mere end 135 danske virksomheder er allerede etableret på det vietnamesiske marked, og interessen fra dansk erhvervsliv - og dansk eksport til Vietnam - er markant stigende.Den hurtigt voksende økonomi skyldes, at arbejdskraften i landet bevæger sig hurtigt fra landbrug til produktion, service, private investeringer, stærk turistindustri, højere lønninger og en accelererende urbanisering. Eksport udgør en fortsat større andel af landets BNP, og særligt industriel produktion, tekstil, elektronik og fødevarer vokser hurtigt. Vietnams økonomiske fremtidsudsigter er gode, og landet har et enormt vækstpotentiale, herunder på grund af nye frihandelsaftaler, bl.a. en frihandelsaftale med EU, der trådte i kraft den 1. august 2020.  

Dansk eksport til Vietnam

Danmark eskorterer typisk følgende til Vietnam:

  • Maskineri og transportudstyr: Dette er en af de største kategorier af dansk eksport til Vietnam, herunder industrimaskiner, medicinsk udstyr, og transportrelaterede varer.
  • Fødevarer: Danmark eksporterer en række fødevarer til Vietnam, herunder mejeriprodukter, svinekød, og fisk.
  • Kemiske produkter: Dette inkluderer farmaceutiske produkter, der udgør en væsentlig del af eksporten.