Singapore

Med sin geografiske placering, innovative fremsyn og progressive marked er Singapore et centralt hub for det globale marked i Sydøstasien. På trods af landets forholdsvis lille areal, udgør markedets omfang og diversitet en stor tiltrækningskraft for international handel.

Derfor er Singapore et interessant marked for danske virksomheder, der ønsker at ekspandere.

Samhandel mellem Danmark og Singapore

Handelsforholdet mellem Danmark og Singapore er styrket gennem forskellige bilaterale aftaler og samarbejdsinitiativer. Dette omfatter samarbejde inden for forskning og udvikling, bæredygtig teknologi, grøn energi og sundhed.

Dansk eksport til Singapore

Danmark eksporterer typisk følgende til Singapore:

  • Medicinalvarer og farmaceutiske produkter: Danmark er kendt for sin stærke farmaceutiske industri, og medicinske produkter udgør en betydelig del af eksporten til Singapore.
  • Maskiner og mekanisk udstyr: Dette inkluderer industrimaskiner, udstyr til produktionsprocesser og andet mekanisk udstyr.
  • Kemi- og kemiske produkter: Herunder kemikalier til industrielle formål samt specialkemikalier.
  • Teknologi og IT-løsninger: Danmark eksporterer også software, IT-tjenester og andre teknologiske løsninger.
  • Fødevareprodukter: Danmark eksporterer fødevarer, herunder mejeriprodukter og forarbejdede fødevarer, til Singapore.
  • Vindenergi og miljøteknologi: Bæredygtige løsninger og teknologi inden for vindenergi og miljø er vigtige eksportvarer.