Japan

Som verdens tredje største økonomi, og med 127 millioner forbrugere, er Japan et højest lukrativt marked for udenlandske virksomheder. Markedet kan virke svært at gennemtrænge, men dette er ikke nødvendigvis tilfældet.

Samhandel mellem Danmark og Japan

Danmark og Japan er langt fra hinanden - geografisk, kulturelt og sprogmæssigt. Handelsmæssigt har Danmark og Japan dog aldrig været tættere. Her på siden kan du læse nærmere om eksport til Japan.

Siden frihandelsaftalen trådte i kraft d. 1 februar 2019, er der sket den største åbning af det japanske marked nogensinde. Blandt andet har aftalen medført en signifikant nedsættelse af importtolden i Japan. For mange varegrupper er tolden fjernet helt, og for andre varegrupper vil tolden blive udfaset henover de næste år. Når aftalen er fuldt implementeret, vil over 96% af alle toldsatser på industriprodukter være fjernet. For fødevarer vil 82% af toldsatserne være fjernet.

Aftalen har desuden medført eliminering af en række tekniske handelsbarriere, harmonisering af internationale standarder, løbende vurdering af potentiel handelshindrende lovgivning samt et rapporteringssystem til uforudsete handelsbarriere.


Dansk eksport til Japan

Danmark eksporterer typisk følgende til Japan:

  1. Landbrugsprodukter: Dette inkluderer især svinekød, fisk og skaldyr, samt mejeriprodukter som ost og smør. Japans interesse for danske fødevarer er høj, især på grund af Danmarks ry for høje kvalitetsstandarder og fødevaresikkerhed.

  2. Medicinske og farmaceutiske produkter: Danmark er kendt for sin stærke farmaceutiske industri, og produkter fra danske firmaer som Novo Nordisk, der specialiserer sig i diabetesbehandling, er en væsentlig del af eksporten.

  3. Maskiner og udstyr: Dette inkluderer vindmølleteknologi og andre miljøteknologiske produkter, som er i tråd med Japans fokus på bæredygtighed og grøn energi.

  4. Design og livsstilsprodukter: Dansk design, møbler og livsstilsprodukter har også en stærk tilstedeværelse i Japan, hvor der er en stor efterspørgsel efter skandinavisk æstetik og kvalitet.

  5. Teknologi og elektronik: Avanceret teknologi og elektronisk udstyr fra Danmark har også en marked i Japan, som er kendt for sin teknologisk avancerede økonomi.