Malayia

Malaysia er en forholdsvis ung stat, der først fik sin endelige udstrækning i 1965, efter at Singapore trak sig ud.  Befolkningen er meget sammensat og består af både hjemmehørende folkeslag og indvandrere, især fra Kina og Indien. Kulturen præges af befolkningens etniske og religiøse sammensætning. 

Dansk samhandel med Malaysia

Handelsforholdet mellem Danmark og Malaysia er styrket gennem forskellige bilaterale aftaler og samarbejdsinitiativer. Dette omfatter samarbejde inden for bæredygtig udvikling, grøn energi og teknologi.

Dansk eksport til Malaysia

Danmark eksporterer typisk følgende til Malaysia;

  • Medicinalvarer og farmaceutiske produkter: Ligesom i mange andre markeder er danske medicinalvarer og farmaceutiske produkter en betydelig del af eksporten til Malaysia.
  • Maskiner og mekanisk udstyr: Dette inkluderer industrimaskiner, landbrugsmaskiner og andet mekanisk udstyr til forskellige sektorer.
  • Kemi- og kemiske produkter: Herunder kemikalier til industrielle og kommercielle formål samt specialkemikalier.
  • Fødevarer og landbrugsprodukter: Danmark eksporterer også fødevarer, herunder mejeriprodukter og kødprodukter, til Malaysia.
  • Teknologi og IT-løsninger: Eksport af software, IT-tjenester og andre teknologiske løsninger er også væsentlig.
  • Vindenergi og miljøteknologi: Bæredygtige løsninger og teknologi inden for vindenergi og miljø er vigtige eksportvarer.